1923 Salvador Dali - Portret mojej kuzynki

salvadordaliportretmojejkuzynki.jpg