1936 Salvador Dali - Aptekarz z Ampurdan w poszukiwaniu absolutnie niczego

salvadordaliaptekarzzampurdanwposzukiwaniuabsolutnieniczego.jpg