1936 Salvador Dali - Miękka konstrukcja z gotowaną fasolką - przeczucie wojny domowej

salvadordalimikkakonstrukcjazgotowanfasolkprzeczuciewojnydomowej.jpg