1939 Salvador Dali - Perwersyjny polimorf Freuda (bułgarskie dziecko jedzące szczura)

salvadordaliperwersyjnypolimorffreudabugarskiedzieckojedzceszczura.jpg