1943 Salvador Dali - Geopolityczne dziecko obserwujące narodziny nowego człowieka

salvadordaligeopolitycznedzieckoobserwujcenarodzinynowegoczowieka.jpg