1957 Salvador Dali - Czerwona orkiestra

salvadordaliczerwonaorkiestra.jpg