1974 Salvador Dali - Nieukończony obraz stereoskopowy

salvadordalinieukoczonyobrazstereoskopowy.jpg