1982 Salvador Dali - Postać atmosferocefaliczna

salvadordalipostaatmosferocefaliczna.jpg