1982 Salvador Dali - Postać zainspirowana Adamem ze sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej

salvadordalipostazainspirowanaadamemzesklepieniakaplicysykstyskiej.jpg